KJÆRLIGHETEN INNENFRA

Alt startet med denne gutten - Lucas Benjamin.

Jeg hjalp han til verden. Det var et av de mest magiske øyeblikkene i mitt liv. 

Det var en åpenbaring for meg å deretter finne ut at jeg kunne oppleve den samme gleden om og om igjen,

ved å bli en profesjonell doula!

Jeg er takknemlig for å ha lært et viktig verktøy som gir så kritisk og god støtte til blivende foreldre. 

Det er en ære å jobbe tett med mennesker på et så viktig stadium i livene deres. 

Ta kontakt for konsultasjon. 

 


D O U L A E F F E K T E N

Det finnes en betydelig mengde forskning på bruk av doula, også i Cochrane databasen (Hodnett et al., 2009). Forskningen har funnet en positiv effekt, den såkalte «doulaeffekten». Kvinnene føder raskere med mindre smertelindring, færre operative inngrep og parene opplever fødselen som mer positiv. Effekten kan blant annet skyldes at doulaen gjør kvinnen trygg og avslappet og på den måten forhindrer frykt og angst. Frykt og angst er følelser som fører til produksjon av blant annet adrenalin og som hemmer de naturlige fødselshormonene: oksytocin og endorfin.


D O U L A  - HVA GJØR HUN

En doula er en erfaren fødselsledsager som gir emosjonell, fysisk, informativ og praktisk støtte til deg og din partner før, under og etter fødselen. Du finner en doula i løpet av graviditeten og velger en du opplever å ha god kjemi med. Doulaen blir godt kjent med deg og dine tanker og behov. Hun gir informasjon om valgmuligheter og støtter de beslutninger som tas. Når fødselen er i gang, kommer doulaen til deg når du ønsker det. Hun kommer vanligvis til hjemmet tidlig i fødselsprosessen. Hun støtter deg kontinuerlig gjennom fødselsprosessen til barnet er født. Støtten gis blant annet gjennom avspenning, massasje, pust, stemmebruk, informasjon og oppmuntring, og generelt ved å skape en god, trygg og positiv stemning. Få dager etter fødselen snakker doulaen med deg om din fødselsopplevelse. I tiden etter fødselen kan doulaen hjelpe til med amming og praktiske gjøremål og gi emosjonell støtte etter behov. Ved en hjemmefødsel kan doulaen også være en støttende person og hjelpe jordmoren med praktiske oppgaver, barnepass, avløsning etc. 

The doula’s goal is to help the woman have a safe and satisfying childbirth as the woman defines it.
— Simkin & Way, 1998

Doulaen utfører ingen medisinske oppgaver og har ikke noe medisinsk ansvar. De har sitt fokus på å være en trygg, beroligende og alltid tilstedeværende støtteperson som kjenner deg og dine ønsker, tanker og følelser rundt fødselen. Hun er ikke et alternativ, men et komplement til jordmor/fødselslege og det medisinske teamet. Den ekstra følelsesmessige tryggheten fra å ha en doula, ligger til dels i at du er sikret å ha med seg en person de kjenner gjennom hele fødselsforløpet, samt i at doulaen kan ha sitt fulle og hele fokus på deg/ dere, konstant, fra fødselens start til slutt. Jordmor kan noen ganger være ukjent for kvinnen. Hun kan ha flere fødende på samme tid. Det kan være vaktskifter slik at en ny jordmor kommer, eller situasjoner kan oppstå hvor hun må ha hovedfokus på det medisinske. En doula kjenner deg/ dere fra før og har kun mor og fars emosjonelle behov å fokusere på, ikke det medisinske. Hun blander seg ikke inn i jordmors arbeid men samarbeider med henne.